Catalogue raisonné : Addenda II

De Stichting Walter & Nicole Leblanc informeert de houders van kunstwerken van Walter Leblanc dat zij van plan is binnenkort een tweede addendum toe te voegen aan de catalogue raisonné van het oeuvre van de kunstenaar.

De stichting nodigt de eigenaars van een kunstwerk, dat niet in de huidige catalogus voorkomt of niet geïllustreerd wordt, uit met haar contact te nemen.

 


 
Minimal Structure

QG Gallery
qg-gallery.com
62 rue de la Concorde
1050 Bruxelles

Cruz-Diez - Delahaut - Leblanc - Lewitt - Morellet - Noland - Rickey - Stanczak - Wuidar

Sculpting Belgium

La Patinoire royale
rue Veydt 15
1060 brussels
08 09 17 - 23 12 17

Marcel ARNOULD, Pol BURY, Pierre CAILLE, Gilbert DECOCK, André DEKEIJSER, Yves DE SMET, Reinhoud D’HAESE, Antoine DE VINCK, Jan DRIES, Francis DUSEPULCHRE, André EIJBERG, Vic GENTILS, Jean-Pierre GHYSELS, Jo DELAHAUT, Monique GUEBELS-DERVICHIAN, Marie-Paule HAAR, Pal HORVATH, Oscar JESPERS, Jean-Paul LAENEN, Antonia LAMBELE, Walter LEBLANC, Jacques MOESCHAL, Félix ROULIN, Emile SOUPLY, Olivier STREBELLE, TAPTA, Camiel VAN BREEDAM, Jan VAN DEN ABBEEL, Guy VANDENBRANDEN, Hilde VAN SUMERE, Marc VERSTOCKT, Ferdinand VONCK, Jean WILLAME, André WILLEQUET


Walter Leblanc

208 paginas | 28 × 24 cm | 150 afbeeldingen

Walter Leblanc (1932–1986), in het midden van de twintigste eeuw een van de eerste vertegenwoordigers van kinetische en optische kunst, geniet niet de bekendheid die hij verdient. Deze uitgebreide monografie, samengesteld door Francesca Pola, is de eerste die werd gemaakt met het oog op een breed internationaal publiek. Er is belangrijk materiaal in opgenomen dat nooit eerder werd gepubliceerd en dat behalve in de kunst van Leblanc ook inzicht biedt in de kunstenaarsgroep ZERO, waarmee Leblanc vanaf de jaren 1950 in nauw contact stond. Walter Leblanc is gebaseerd op uitgebreid internationaal onderzoek naar het werk van de kunstenaar. Naast een 150-tal afbeeldingen van zijn schilderijen en sculpturen en van vergelijkbaar werk bevat het boek historische foto’s en documenten, teksten van zijn hand, een iconografisch overzicht van werken in musea en een bio-bibliografische appendix. Zo wordt duidelijk hoe opmerkelijk en omvangrijk zijn creatieve productie was en wat een belangrijke rol hij heeft gespeeld in de wereldwijde ontwikkeling van de moderne en de hedendaagse kunst.

ISBN DU 978-94-6230-157-3
Mercator fonds
www.mercatorfonds.be


TOP