Op-art en kinetische kunst liggen dicht bij elkaar. Beweging kan zich uitdrukken op verschillende manieren: ofwel is de beweging een eenvoudig fysisch effect – aan de basis van het werk ligt visuele perceptie – ofwel is de beweging reëel, autonoom of het gevolg van een manipulatie van de toeschouwer. In kinetische kunst kunnen het werk en/of de toeschouwer bewegen. Bij Op-art daarentegen is beweging puur optisch, niet reëel.
(Danielle Everarts de Velp-Seynaeve, 1997)N° C.R. 1108, Twisted Strings, 1975, 60x60 cm
N° C.R. 1037, Torsions, 1973, 60x60 cm
N° C.R. 871 bis, Torsions, (1970), 65x65 cm

TOP